ROTOR

Polityka zrównoważonego rozwoju

Polityka
Inwestycyjna

Długookresowa strategia rozwoju ROTOR Sp. z o.o. Sp. K. uwzględnia prowadzenie szeroko zakrojonej polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez propagowanie postępu społecznego oraz uwzględnianie aspektów ochrony środowiska naturalnego w podejmowanych przez Spółkę decyzjach inwestycyjnych.

Partnerstwo
Biznesowe

Zrównoważony rozwój, jako jedna z najważniejszych wartości wyznawanych przez naszą firmę, sprawia, że oczekujemy aby wszyscy dostawcy oraz partnerzy biznesowi również realizowali zasady zrównoważonego rozwoju. Powyższa idea popularyzowana jest głównie poprzez odpowiednie działania marketingowe oraz jasno sprecyzowaną procedurę wyboru dostawców, uwzględniającą cele i założenia polityki proekologicznej.

Świadomość
Pracowników

Wierzymy, że pracownicy to nie tylko ambasadorzy ekologicznych rozwiązań, ale także siła napędowa zmian w miejscu pracy.

W trosce
o środowisko

Zawsze i wszędzie
Dbamy o środowisko

Jednym z nadrzędnych celów naszej firmy i jest prowadzenie działalności z poszanowaniem aspektów środowiska naturalnego. Podejmowane przez nas działania inwestycyjne uwzględniają zastosowanie najnowszych rozwiązań charakteryzujących się pozytywnym wpływem na środowisko.

Stosujemy nowoczesne oraz energooszczędne maszyny i urządzenia. Energię pobieramy ze słońca – dzięki zamontowanym panelom fotowoltaicznym.

Wierzymy w
Proekologiczną postawę

Proekologiczna postawa firmy ROTOR oraz szczere zaangażowanie pracowników są zbieżne ze wszystkimi odpowiednimi przepisami i regulacjami w zakresie ochrony środowiska, których wspólnie staramy się przestrzegać i propagować.

Stosowanie przyjętej postawy EKO jest realizowane poprzez

Etyka
pracownicza

Wyznajemy
Zasadę niedyskryminacji

Celem zapewnienia wszystkim osobom możliwości równego udziału w rozwoju gospodarczym, całokształt działań firmy w zakresie zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich jest prowadzony w oparciu o zasadę niedyskryminacji.

Kwestie awansów, wynagrodzenia, dostęp do szkoleń, rozwój zawodowy oraz rekrutacje nowych pracowników prowadzone są bez względu na płeć, wiek, rasę, niepełnosprawność czy światopogląd

Respektujemy
Prawo pracy i człowieka

Oddziały ROTOR, w których pracujemy podlegają wnikliwej kontroli w aspekcie zatrudniania nieletnich, przestrzegania przepisów BHP i higieny pracy.

Dbamy o
Rozwój kompetencji

Praca ludzka ma kluczowy wpływ na jakość oferowanych produktów oraz proces produkcji, dlatego rozwój kompetencji i zaangażowanie pracowników jest dla nas z punktu widzenia budowania przewagi konkurencyjnej tematem priorytetowym.

Dokładamy wszelkich starań aby umożliwić wszystkim pracownikom dostęp do szkoleń, materiałów szkoleniowych oraz ułatwić rozwój kompetencji.

Sponsoring
Sportowy

"Inwestujemy w społeczność, w której działamy."

Gryf wejherowo Logo

Sponsorujemy
Gryf Wejherowo

ROTOR jest sponsorem męskiej drużyny piłkarskiej – GRYF WEJHEROWO

Gorąco zachęcamy do śledzenia rozgrywek i trzymamy kciuki za sukcesy naszej drużyny!

Aktualny terminarz spotkań, tabelę wyników oraz wiele innych ciekawych informacji na temat klubu można znaleźć pod adresem: http://www.gryfwejherowo.com.pl