USŁUGI

Filtracja

Mgła olejowa
Czym jest i dlaczego jest szkodliwa?

Mgła olejowa to osad olejowy będący skutkiem ubocznym procesu produkcyjnego w zakładach przemysłowych, inaczej mgła olejowa to zanieczyszczenie o wysokiej szkodliwości:

Filtracja mgły olejowej nie jest jednak niezbędna tylko ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników danego zakładu.
Osiadając na różnych powierzchniach, także maszyn i urządzeń mgła olejowa może doprowadzić od uszkodzenia obwodów elektrycznych
i rozdzielnic, a w konsekwencji od awarii maszyn i kosztownych przestojów.

Usuwanie mgły olejowej w miejscu pracy jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i czystości –  do tego  niezbędna jest jej filtracja. Służą do tego specjalne urządzenia filtrujące.

Zainteresowany współpracą?

Umów się na spotkanie